« Naar het overzicht

KROKUSSTAGE 21


Dit jaar ook een stage tijdens de krokusvakantie!

Dit jaar biedt GUCO ook een stage aan tijdens de krokusvakantie voor Premicroben t/m Benjamins.

Voormiddag: 9u - 12u
Programma: spelend leren bewegen met bal en basketbal fundamentals onder begeleiding van gediplomeerde trainers.
De stage staat o.l.v. Mathias Van den Bogaert. (SEN 1)
Deelnameprijs: €45,00
Inschrijvingen en informatie: kathleen.van.ingelghem@guco.be
Deelnameprijs overschrijven vóór 10 februari op het rekeningnummer BE34 0017 5646 5690 op naam van BC Guco Lier Vzw.
Mededeling: Krokusstage 21 Naam Deelnemer